• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان کرمانشاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان کرمانشاه هفدهمین استان ایران از نظر وسعت به‌شمار می‌رود.استان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار می‌آید که با کشور عراق مرز مشترک دارند.این استان از شمال به استان کردستان ، از جنوب به استان لرستان و ایلام ، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود. مرکز استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه است.

جعبه ابزار