ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

انیس بهروزماشلی[ویرایش]

[ادامه]
شهید انیس بهروزماشلی
نـام پـدر :محمد
تـاریخ تـولـد :۱۳۲۵/۱۲/۲۵
مـحل تـولـد :رشت
سـن :۴۱ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۷ شـماره :۱

 


کبری جوزدرختکی[ویرایش]

[ادامه]
شهید کبری جوزدرختکی
نـام پـدر :رضا
تـاریخ تـولـد :۱۳۱۳/۰۶/۰۹
مـحل تـولـد :تهران
سـن :۵۳ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۲ شـماره :۸

 


فاطمه جهاندیده[ویرایش]

[ادامه]
شهید فاطمه جهاندیده
نـام پـدر :محمد
تـاریخ تـولـد :۱۳۱۲/۰۶/۰۷
مـحل تـولـد :ملایر
سـن :۵۴ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۲ شـماره :۲

 


خانم بالا چشمه[ویرایش]

[ادامه]
شهید خانم بالا چشمه
نـام پـدر :اسمعیل
تـاریخ تـولـد :۱۳۱۲/۰۵/۰۷
مـحل تـولـد :اراک
سـن :۵۴ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۸ شـماره :۶

 


اقدس حسن زاده صفرقلعه[ویرایش]

[ادامه]
شهید اقدس حسن زاده صفرقلعه
نـام پـدر :قربان علی
تـاریخ تـولـد :۱۳۲۹/۱۱/۲۵
مـحل تـولـد :تهران
سـن :۳۷ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۶ شـماره :۲

 


فاطمه حسینی[ویرایش]

[ادامه]
شهید فاطمه حسینی
نـام پـدر :سیدمحمد
تـاریخ تـولـد :۱۳۱۲/۰۲/۰۳
مـحل تـولـد :قزوین
سـن :۵۴ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۷ شـماره :۳

 


بهجت دهکردی زادگان[ویرایش]

[ادامه]
شهید بهجت دهکردی زادگان
نـام پـدر :مصطفی
تـاریخ تـولـد :۱۳۱۵/۱۱/۰۱
مـحل تـولـد :ا صفهان
سـن :۵۱ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۲ شـماره :۱

 


علی جان رحیمی[ویرایش]

[ادامه]
شهید علیجان رحیمی
نـام پـدر :مرحوم حسین
تـاریخ تـولـد :۱۲۹۵/۰۷/۰۲
مـحل تـولـد :دماوند
سـن :۷۱ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۵ شـماره :۷

 


منصوره رزاقی[ویرایش]

[ادامه]
شهید منصوره رزاقی
نـام پـدر :قلی
تـاریخ تـولـد :۱۳۲۱/۱۰/۱۷
مـحل تـولـد :سرا ب
سـن :۴۵ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۴ شـماره :۲

 


مه لقا شاکری[ویرایش]

[ادامه]
شهید مه لقا شاکری
نـام پـدر :عزیزاله
تـاریخ تـولـد :۱۳۱۸/۰۷/۱۱
مـحل تـولـد :ساوه
سـن :۴۸ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۹
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه مکرمه
نـحوه شـهادت :حادثه مکه مکرمه
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۳۷ شـماره :۸


رده‌های این صفحه : شهدای حج خونین

 


جعبه ابزار