اهداف و سیاست‌ها


این دانشنامه در پی جمع آوری وانتشار آثار شهیدان ‌است و هیچ نوع وابستگی به نهادها و سازمان های دولتی ندارد. دانشنامه شهیدان با دیدگاهی بی‌طرفانه نسبت به تمام جریان ها وگروه های سیاسی، کوشش دارد با کمک دوستداران فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت، شهیدان را به مخاطبان ملی وجهانی معرفی نماید.
دانشنامه شهیدان یک فضای آزاد و رایگان است و همه می‌توانند از آن برای معرفی این عزیزان استفاده کنند. همه بر این عقیده هستیم که شهیدان اولیاءالله هستند، رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده اند:امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان کمتر از شهادت نیست، پس برای معرفی این عزیزان از واژه ها وکلمات مناسب استفاده کنیم. تلاش ما براین است تا با استفاده از مبانی عقلی، منطقی، حماسی، عاطفی ومعنوی؛ شهیدان را آنگونه که بوده اند معرفی کنیم.
به یاد داشته باشیم، آن چه می نویسیم برای آیندگان به یادگار می ماند. نوشته های ما باقیات و صالحاتی است برای آخرتمان، تا به محضر خدای متعال و شهیدان عرضه داریم.جعبه ابزار