زرندین علیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزرندین علیا (به انگلیسی Zarandin-e Olya)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان پی رجه واقع شده است. نزدیک ترین آبادی به زرندین علیا روستای زرندین سفلی است.جعبه ابزار