• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان آذربایجان غربی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان آذربایجان غربی یکی از ۳۱ استان ایران است، که در منطقهٔ آذربایجان در شمال غربی این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه است.این استان تنها استان ایران است که با ترکیه هم مرز است. استان آذربایجان غربی در شمال‌غربی ایران قرار دارد و از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه، از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق ، از شرق به استان آذربایجان شرقی و استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود است.


جعبه ابزار