• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان بندرعباس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان بندرعباس یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران است. مرکز این شهرستان، شهر بندرعباس است. شهرستان بندرعباس از شمال با شهرستان حاجی‌آباد ، از شرق با شهرستان میناب و شهرستان رودان ، از غرب با شهرستان لارستان استان فارس و شهرستان خمیر ، و از جنوب به خلیج‌فارس همسایه است.جعبه ابزار