• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیدمحمدحسین حسینی بهشتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوم آبان ۱۳۰۷، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش سیدفضلالله و مادرش معصومهبیگم نام داشت. تا دوره دکترا در رشته فلسفه درس خواند. به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز تا (سطح۴) پرداخت. رئیس دیوان عالی کشور نیز بود. سال ۱۳۳۲ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. هفتم تیر ۱۳۶۰، در دفتر مرکزی حزب جمهوری در سرچشمه تهران توسط سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اثر انفجار بمب شهید شد. مزار او در بهشتزهرای تهران واقع است.


جعبه ابزار