• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:شهدای روحانی استان آذربایجان شرقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • اباذر جودت متنق

 • ابراهیم رفیعی

 • ابراهیم طلعت

 • ابوالحسن صفری

 • احد کیانی

 • احمد باقری

 • احمد خوانساری

 • احمد نعل بندپور (تبریزی)

 • استان آذربایجان شرقی

 • اسماعیل اکبری

 • اسماعیل محمدپور توانا

 • اصغر بهروزی

 • اصغر عبدالجباری بناب

 • اصغر کرمی

 • اکبر حضی زاده

 • ایوب خطایی بناب

 • ب

 • بهلول پورقاسمی حاج آقا

 • پ

 • پرویز علیوندی گواهی

 • ت

 • تقی عبدی قوی دل

 • ج

 • جعفر یکانی زاده (قائمی پور)

 • جواد اصل کیوانی

 • ح

 • حبیب بدلی

 • حبیب علی اشرفی

 • حسن قویدل سردصحرا

 • حسن نصیری محمد

 • حسین حسین پور توانا

 • حسین دانشیان بناب

 • حسین مسیبی کامل آبادی

 • حسینعلی رحیقی

 • حمید کاظمی

 • خ

 • خداویردی نظیر

 • خیرالله علی قلی پور

 • د

 • داریوش عبادی

 • دانیال بهرام نژاد

 • داود خیراللهی

 • داود دهقانی تیمور لویی

 • داود عسگرنیا

 • ر

 • رحمن جروقی

 • رسول عیسی پور طوطی زاده

 • رسول کرمی

 • رضا بیرامی

 • رضا سلیمانی

 • ز

 • زین العابدین صادقی قزل احمد

 • س

 • سعید صادق پور

 • سیداحمد حیدری موسوی علی آبادی

 • سیدحسین حسینی شهدائی

 • سیدحسین فاطمی انرجان

 • سیدحسین موسوی بناب

 • سیدرضا موسوی یالقوز آغاجی

 • سیدصمد امام پناه

 • سیدعلی اکبر شهیدی

 • سیدمحمدرضا موسوی بلوزی

 • سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی

 • سیدمصطفی مجتهد حائری

 • سیدناصرالدین فیضی آذرشربیانی

 • سیدهاشم علوی زاده

 • ش

 • شمسعلی ولی پور کلانی

 • شهدای روحانی استان آذربایجان شرقی

 • ص

 • صفر ابراهیمی

 • صفر بخشی

 • ط

 • طاهر اسماعیلی

 • ع

 • عادل محمدشاهی

 • عباس بابایی

 • عباس رنجبری

 • عزیز بیگلر

 • علی آراسته

 • علی احمدی القندیس

 • علی اصغر مطهری نیا

 • علی پوراحمدی

 • علی پیری

 • علی جلالی نیا

 • علی سیفی نسب

 • علی عبدالله پور

 • علی کاری

 • علیرضا جهانی انور

 • علیرضا خانی

 • علیرضا شادمند

 • علیرضا فتاح زاده کاری

 • علیرضا قلی پور سفیدانی

 • علیرضا هاشم پور چای کندی

 • عوض جاویدان لیلان

 • ف

 • فتح الله صابری چبقلو

 • فرهاد بازیار

 • ق

 • قربانعلی محمدی

 • ک

 • کرمعلی مجیدزاده دولت آبادی

 • کریم عبدلی نوجه ده سادات

 • کریم فرزانه

 • کریم منصور قره قشلاق

 • م

 • محرم جهانی

 • محمد ایمانی گلبوس

 • محمد پورعبدالله فرش بافی

 • محمد حاجی سلمانی

 • محمد زاهدی اصل

 • محمد کریم نژاد سردرودی

 • محمدتقی واعظی

 • محمدجواد فرهنگی

 • محمدحسین فخربناب

 • محمدرضا گلشن قره آغاجی

 • محمدهلال اسماعیل زاده تسوجی

 • محمود رضوی

 • محمود ساجدی

 • مسعودرضا بادام چی گاوگانی

 • ملک جروقی

 • میرباقر سیادت پناه

 • میرحبیب موسی تبار

 • میرحسن سیدی

 • میرداود اسداللهی اکرامی

 • میرزاعلی اقا ثقه الاسلام تبریزی

 • میرکاظم مجتبی پور

 • میرمجتبی ایزدخواه خلجانی

 • میرمحمد ساقی

 • ن

 • نادر اصغری ماهی آبادی

 • نادر محمدیان

 • ه

 • هوشنگ ستاری

 • ی

 • یحیی روحانی مجد

 • یوسف دانشیان بناب

 • یوسف محمدی

 • یونس عاقل نهند

 • جعبه ابزار