• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان میناب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان میناب یکی از شهرستان‌های شرقی استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است. مرکز این شهرستان، شهر میناب است. شهرستان میناب از شمال با شهرستان رودان ، از شمال غربی با شهرستان بندرعباس ، از شرق با شهرستان منوجان استان کرمان، از جنوب تا جنوب شرقی با شهرستان بشاگرد ، از جنوب غربی با شهرستان سیریک و از غرب با خلیج فارس همسایه است.جعبه ابزار