• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان شهرضا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان شهرِضا یکی از شهرستان‌های استان اصفهان است. مرکز این شهرستان، شهرضا است. شهرستان شهرضا از شمال با شهرستان اصفهان ، از شمال غربی با شهرستان مبارکه ، از شرق با شهرستان جرقویه ، از غرب با شهرستان دهاقان و از جنوب با شهرستان سمیرم و استان فارس همسایه است.جعبه ابزار