استان قزوین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان قزوین یکی از ۳۱ استان ایران است و در بخش شمال غربی این کشور واقع شده‌است و با استان‌های مازندران ، گیلان ، همدان ، زنجان ، مرکزی و البرز همسایه‌است.

جعبه ابزار