• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان زنجان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان زنجان یا استان زنگان یکی از استان‌های ایران است. مرکز این استان شهر زنجان است. این استان در گذشته محال خمسه نام داشت و در زمان قاجار و سلسله‌های پیشین نیز حاکم نشین بوده و زیر نظر مملکت آذربایجان و با نام ولایت خمسه اداره می‌شد و بعداً در زمان رضاشاه پهلوی و تشکیل استان‌های شماره بندی شده زیرمجموعه استان یکم بود و بعدها هم چند سالی هم با گیلان استان مشترکی را تشکیل دادند. هم‌اکنون استان زنجان دارای ۸ شهرستان، ۱۹ بخش، ۴۶ دهستان و ۱۹ شهر است. شهرستان‌های آن شامل شهرستان خدابنده، خرمدره، ابهر، طارم، ماهنشان، زنجان، شهرستان ایجرود، سلطانیه می‌باشند.


جعبه ابزار