• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان البرز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان البرز سی و یکمین استان ایران است. این استان در البرز مرکزی جای گرفته‌است و دلیل نامگذاری استان البرز به همین علت بوده‌است. استان البرز از شمال با استان مازندران از غرب با استان قزوین از شرق با استان تهران و از جنوب با استان مرکزی همجوار است. استان البرز در سال ۱۳۸۹ طبق مصوبه مجلس شکل گرفت.

جعبه ابزار