• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کبری تلخایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهم تيــر ،۱۳۱۷ در شهرســتان تلخاب از توابع شهرســتان تفرش به دنيا آمد. پدرش علياصغر و مادرش طوبا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خانهدار بود. ازدواج كرد و صاحب هفت پسر و دو دختر شد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکه هنگام شــرکت در راهپيمايي برائت از مشركين توسط نیروهای آلســعود بر اثر خفگي ناشــي از استنشاق گاز به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي عليبنجعفر شهرستان قم به خاك سپردند. همسرش علي و فرزندان وي ابوالقاسم و احمد نيز شهيد شدهاند.


رده‌های این صفحه : شهدای حج خونین
جعبه ابزار