• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نهج البلاغه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب شریف «نهج‌ البلاغه» مجموعه ای است از خطبه ها، نامه ها و جملات کوتاه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که سید رضی (م، ۴۰۶ ق) آن را براساس ذوق ادبی خویش و با معیار قرار دادن بلاغت آنها گردآوری نموده است. این کتاب به اذعان بسیاری از علما، پس از قرآن زیباترین و برترین تجلی بلاغت است. نهج البلاغه در دوره های بعدی بیشتر به جهت مباحث گسترده توحیدی، اجتماعی، اخلاقی، تاریخی و سیاسی آن مورد توجه قرار گرفت. تاکنون بسیاری از عالمان شیعه و سنی این کتاب را شرح نموده اند. گردآورنده مجموعه نهج البلاغه، ابوالحسن محمد بن حسین بن موسی موسوی بغدادی ، معروف به سید رضى (۴۰۶ ـ ۳۵۹ ق) است.


رده‌های این صفحه : الکتاب
جعبه ابزار