• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ناصر زومکزهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكيم اسفند ۱۳۵۵ ، در روستاي پسكوه از توابع شهرستان سراوان به دنيا آمد. پدرش شيرهان و مادرش گن جخاتون نام داشت. تا اول راهنمايي درس خواند. به عنوان سرباز ارتش خدمت ميك‌رد. سوم ارديبهشت ۱۳۷۶ ، در جزيره قشم هنگام انجام مانور طري قالقدس دچار سانحه رانندگي شد و بر اثر واژگوني خودرو به شهادت رسيد. مزار او در زادگاهش واقع است


جعبه ابزار