موسی رجبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید موسی رجبی
نـام پـدر :توکل
تـاریخ تـولـد :۱۳۵۸/۰۲/۰۴
مـحل تـولـد :میانه
سـن :۳۹ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۷/۰۳/۳۱
کـشور شـهادت :سوریه
مـحل شـهادت :ابوکمال
نـحوه شـهادت :توسط تروریست های تکفیری
مـحل مـزار :امامزاده عقیل اسلامشهرجعبه ابزار