• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مهدی عسگری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهم ارديبهشت ،۱۳۴۷ در شهرستان تهران به دنيا آمد. پدرش محمدحسين، كارمند بود و مادرش فاطمه )فوت۱۳۶۰( نام داشت. تا سوم متوســطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و يكم دي ،۱۳۶۵ در عراق بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. مزار وي در بهشتزهراي زادگاهش واقع است.


رده‌های این صفحه : شهدای استان البرز
جعبه ابزار