• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مرتضی سعیدنژاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید مرتضی سعیدنژاد
نـام پـدر :رضا
تـاریخ تـولـد :۱۳۶۱/۰۴/۱۷
مـحل تـولـد :تهران
سـن :۳۹ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۴۰۰/۱۲/۱۶
کـشور شـهادت :سوریه
مـحل شـهادت : ؟
نـحوه شـهادت :اصابت ترکش
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۵۰ ردیـف :۱۱۷ شـماره :۱۶جعبه ابزار