• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد کریمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوازدهم آذر ،۱۳۴۵ در روســتاي كشانك از توابع شهرستان مانه و سملقان به دنيا آمد. پدرش عباسعلي، كشاورز بود و مادرش معصومه نام داشــت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز كشاورزی میکرد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافــت. نوزدهم بهمن ،۱۳۶۱ با ســمت خدمه پدافند در فكه توســط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد.


رده‌های این صفحه : شهدای استان خراسان شمالی
جعبه ابزار