• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد مقدسیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسی ام شهریور ۱۳۱۴، در شهرستان تهران چشم به جهان گشود. پدرش حیدر و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی تا (سطح۳) پرداخت. سال ۱۳۳۵ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی ستاد اعزام مبلغین در جبهه حضور یافت. یکم اسفند ۱۳۶۴، در اهواز بر اثر اصابت موشک به هواپیما شهید شد. مزار او در ابنبابویه شهرستان ری واقع است.جعبه ابزار