• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد سرگزی (حاجی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوم خرداد ۱۳۴۱ ، در شهرستان زابل ديده به جهان گشود. پدرش حاجي، خواربارفروش بود و مادرش كبرا نام داشت. تا سوم متوسطهدرس خواند. سال ۱۳۶۰ ازدواج كرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان استوار دوم ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و هشتم ارديبهشت ۱۳۶۴ ، در كوشك بر اثر اصابت سهوي گلوله به شهادت رسيد. پ كير او را در گلزار شهداي بهش تمرتضي زادگاهش به خاك سپردند


جعبه ابزار