• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد حمیدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجم تير ،۱۳۴۳ در شهرســتان همدان به دنيا آمد. پدرش محمدعلي و مادرش مريمسلطان نام داشت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. راننده بود. ســال ۱۳۶۰ ازدواج كرد و صاحب دو پســر و دو دختر شــد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. يكم اسفند ،۱۳۶۴ در فاو عراق به شهادت رسيد. اثري از پيكرش به دست نيامد. برادرش ابراهيم نيز شهيد شده است.


رده‌های این صفحه : شهدای استان البرز
جعبه ابزار