• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد جمهور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید محمد جمهور
نـام پـدر :ربعلی
تـاریخ تـولـد :۱۳۵۹/۰۳/۲۵
مـحل تـولـد :کرج
سـن :۳۵ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۴/۰۷/۰۲
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه
نـحوه شـهادت :ازدحام جمعیت در منا
مـحل مـزار :گلزار شهدای کرجرده‌های این صفحه : شهدای فاجعه منا (۱۳۹۴)
جعبه ابزار