• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محبعلی زوری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افس يام شهريور ۱۳۶۰ ، در شهرستان زابل ديده به جهان گشود. پدرش ئنظر و مادرش مريم نام داشت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. گروهبا ندوم نيروي انتظامي بود. سال ۱۳۷۹ ازدواج كرد. بيس توششم مهر ۱۳۸۰ ، با سمت نيروي تامين در ن كيشهر هنگام انجام ماموريت توسط افراد ناشناس بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهيد شد. مزار او در بهش تمصطفي زادگاهش واقع است


جعبه ابزار