• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ماووت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افماووت یکی از روستاهای استان سلیمانیه عراق است. چند مورد از عملیات‌های جنگ عراق با ایران در منطقه ماووت انجام گرفت.


رده‌های این صفحه : مناطق استان سلیمانیه
جعبه ابزار