مادران چند شهیدی دفاع مقدس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این متن شمار مادرانی که چند شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند و چند بار درب منزلشان برای خبر شهادت فرزندانشان زده شده آمده است .


تعداد مادران چند شهیدی دفاع مقدس

[ویرایش]

دو شهید : ٨١٨٨ مادر
سه شهید : ۶۳۱ مادر
چهار شهید : ۸۲ مادر
پنج شهید : ۲۱ مادر
شش شهید : ۶ مادر
هفت شهید : ١ مادر
هشت شهید : ١ مادر
نه شهید : ٢ مادرجعبه ابزار