• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لوی خیر الله طلفاح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلوی خير الله طلفاح المسلط یک شخصیت عراقی و پسر عموی صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق است. پدرش خیرالله طلفاح، برادرش عدنان خیرالله وزیر دفاع سابق و خواهرش ساجده خیرالله همسر صدام حسین است. همسر او دختر عبدالحسن المجید است و همگی از طایفه آل ابوناصر هستند. پس از اشغال عراق، نیروهای آمریکایی او را در ۲۰ می ۲۰۰۳ دستگیر کردند و در ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ آزاد شد و به اردن و سپس قطر ، پس از پایان دوره محکومیت وی را آزاد کرده و برای وی گذرنامه صادر می کند.


رده‌های این صفحه : افراد و شخصیت های اهل عراق
جعبه ابزار