لشکر ۸۸ زرهی زاهدان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلشگر ۸۸ زرهی زاهدان یگان رزمی مستقل ارتش جمهوری اسلامی ایران است که استان سیستان و بلوچستان را تحت پوشش خود قرار داده است.جعبه ابزار