• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قربانعلی مرادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوازدهم شــهریور ،۱۳۳۱ در روستای شریفآباد از توابع شهرستان قزوین بهدنیا آمد. پدرش علی، کارگر بود و مادرش مهتاب نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. ســال ۱۳۵۲ ازدواج کرد و صاحب چهار پســر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ،۱۳۶۵ در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


رده‌های این صفحه : شهدای استان قزوین
جعبه ابزار