• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاضی نورالله شوشتری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید نورالله حسینی مرعشی شوشتری (زاده ۹۵۶ شوشتر – شهادت ۱۰۱۹ هند) معروف به قاضی نورالله شوشتری یا شهید ثالث فقیه اصولی، متکلم ، محدث و شاعر و عالم شیعه عهد صفویه بود. او قاضی القضاة هند بود و بر اساس مذاهب چهارگانه اهل سنت فتوا می‌داد، اما سرانجام با بدگویی بدخواهان، به فرمان جهانگیرشاه به مرگ محکوم شد و به شهادت رسید. وی در آگرای هند مدفون است.

فهرست مندرجات

۱ - تالیفات

۱ - تالیفات

[ویرایش]

شوشتری تالیفات بسیاری از جمله احقاق الحق و ازهاق الباطل و مجالس المؤمنین دارد.


رده‌های این صفحه : عالمان شیعه
جعبه ابزار