• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غلامرضا سلطانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و یکم خرداد ۱۳۲۲ در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش عطاء الله نام داشت. در مکتب خانه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی تا (سطح۴) پرداخت. و نماینده مردم کرج در مجلس بود. . از سوی ستاد اعزام مبلغین در جبهه حضور یافت. یکم اسفند ۱۳۶۴، با سمت مبلغ در اهواز بر اثر اصابت موشک به هواپیما شهید شد. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.
جعبه ابزار