• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عملیات استشهادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعَمَلیات اِستِشهادی از اقسام جهاد دفاعی که فردی داوطلبانه خود را برای کشته‌شدن قطعی و ضربه به دشمن آماده می‌کند. از نگاه فقهی، این عمل در صورتی که به‌خاطر حفظ مصالح دینی صورت بگیرد، صحیح است. درباره مشروعیت این عمل در بین مراجع، اختلاف وجود دارد. این روشِ مبارزه، از جهت‌های مختلف با عملیات انتحاری و ترور تفاوت دارد.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار