• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی زوری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبيستم بهمن ۱۳۴۷ ، در شهرستان زابل ديده به جهان گشود. پدرش عباس، در ژاندارمري كار ميك‌رد و مادرش قمر نام داشت. دان شآموز دوم متوسطه بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. بيس توچهارم دي ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت تركش خمپاره به سر، شهيد شد. مزار او در بهش تمصطفي شهرستان زاهدان واقع است.


جعبه ابزار