• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علیرضا مشجری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلیرضا مشجری
نـام پـدر :حسین
تـاریخ تـولـد :۱۳۶۷/۴/۲۴
مـحل تـولـد :تهران
سـن :۲۶ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۳/۳/۲۳
کـشور شـهادت :عراق
مـحل شـهادت :مهران
نـحوه شـهادت :توسط تروریست های تکفیری
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۶۹ شـماره :۵۳
جعبه ابزار