• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طاهره کبابیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنوزدهم آبان ،۱۳۱۷ در شهرســتان قزوین به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش رقیه نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خانهدار بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکه مکرمه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشرکین توسط عوامل رژیم سعودی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. فرزندش ناصر انجیرانی نیز به شهادت رسیده است.


جعبه ابزار