• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صفیه گنجه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهجدهم اسفند ،۱۳۰۴ در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش باقر و مادرش رخساره نام داشــت. خواندن و نوشتن نمیدانســت. خانهدار بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکه مکرمه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشرکین توسط عوامل رژیم سعودی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.فرزندش علیابر هنرخواه نیز به شهادت رسیده است.


جعبه ابزار