• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان ارسنجان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان ارسنجان از شهرستان‌های استان فارس در جنوب ایران است. مرکز این شهرستان، شهر ارسنجان است. این شهرستان از غرب به شهرستان‌های مرودشت و پاسارگاد و از شرق به شهرستان بختگان و شهرستان سرچهان و شهرستان بوانات و از شمال به شهرستان‌های پاسارگاد و بوانات و از جنوب به شهرستان خرامه محدود است.جعبه ابزار