• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیدحسین معنوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجم تیر ۱۳۱۲، در شهرستان گلپایگان چشم به جهان گشود. پدرش سیدمحمدتقی و مادرش صغرا نام داشت. تا دوره کارشناسی در دانشگاه زبان و ادبیات درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی تا (سطح۳) پرداخت. مسئول آموزش و پرورش بود. سال ۱۳۳۸ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی ستاد اعزام مبلغین در جبهه حضور یافت. یکم اسفند ۱۳۶۴، در امیدیه بر اثر اصابت موشک و سقوط هواپیما شهید شد. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.
جعبه ابزار