• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زهرا اصغری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیكم تيــر ،۱۳۱۱ در روستاي كرمجگان از توابع شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش غالمعلي و مادرش خانمجان نام داشت. خواندن و نوشتن نميدانســت. خانهدار بود. ازدواج كرد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مكه بر اثر ضرب و شــتم توســط نيروهاي آلسعود به شــهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي زادگاهش به خاك سپردند.


رده‌های این صفحه : شهدای استان قم | شهدای حج خونین
جعبه ابزار