• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زمین مفتوح عنوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزمین مَفْتوح عَنْوَه زمین به غنیمت گرفته شده از کفّار می باشد. از انواع زمینهاى قرار گرفته تحت سلطه و سیطره حکومت اسلامی، زمین مفتوح عنوه است که مسلمانان در پى جهاد با کفار و چیره شدن بر آنان بر آن دست یافته‌اند. مقابل آن زمین صلح قرار دارد.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار