رحمان استکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرحمان سوم اردیبهشت ۱۳۳۹ ، در شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. تا پا يان دوره کارشناسی در رشته علوم تربیتی درس خواند. نماینده مجلس شورای اسلامی بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد وصاحب دو پسر شد. هفتم تیر ۱۳۶۰، در تهران بر اثر انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط گروهک نیرو های سازمان مجاهدین خلق / منافقین به شهادت رسید. مزار او در بهشت دومعصوم زادگاهش قرار دارد.
جعبه ابزار