• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خدیجه ژاله حلاجی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجم شهریور ،۱۳۳۶ در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش محمدحسین و مادرش عاتقه نام داشــت. تا پایان دوره راهنمایی درس خوانــد. خانهدار بود. ازدواج کرد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکه مکرمه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشترکین توسطعوامل رژیم سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.


جعبه ابزار