• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسین ایزدخواه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوم خرداد ،۱۳۱۲ در روســتاي بيار از توابع شهرستان مانه و سملقان چشم به جهان گشود. پدرش اهللقلي و مادرش گلجهان نام داشت. خواندن و نوشتن نميدانست. كارگر ساختماني بود. ازدواج كرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت و بر اثر اصابت تركش خمپاره به دست و پاها، مجروح شد و هفدهم ارديبهشت ،۱۳۶۲ در یکی از بيمارستانهای شيراز بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسيد. پيكر وي را در زادگاهش به خاك سپردند.


رده‌های این صفحه : شهدای استان خراسان شمالی
جعبه ابزار