• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حج خونین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکشتار حجاج در مکه و یا حج خونین اشاره دارد به روز ۹ مرداد ۱۳۶۶(۳۱ جولای ۱۹۸۷) (ششم ذی‌الحجه ۱۴۰۷ق) که نیروهای عربستان در جریان برگزاری مراسم برائت از مشرکان در ایام حج، به تظاهرکنندگان حمله کردند و با گازهای سمی و اسلحه، حاجیان را مورد هدف قرار دادند.

جعبه ابزار