• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جواد نمازی مکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال ۴۲ در شهرستان کاشمر به دنیا آمد. پدرش حسن نام داشت. تحصیلات کلاسیک خود را تا دکتری ادامه داد و در کنار آن به فراگیری علوم حوزوی و دینی تا (سطح۴) پرداخت. استاد دانشگاه بود. در دوم مهر ماه سال ۹۴ در کشور عربستان به وسیله کشتارجمعی حجاج توسط رژیم منفورآل سعود در منا به شهادت رسید. پیکر ایشان در مشهد به خاک سپرده شد.جعبه ابزار