• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جهاد ابتدایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهاد ابتدایی، به‌ معنای‌ آغاز جنگ‌ از سوی مسلمانان علیه مشرکان‌ و کفار ، با هدفِ گسترشِ اسلام و برقراری توحید و عدالت است.


۱ - درباره جهاد ابتدایی

[ویرایش]

وجوب جهاد ابتدایی
غنیمت جهاد ابتدایی


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار