• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جمعه خونین گچساران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمعه خونین گچساران در تاریخ ۵۷/۸/۱۹ روزی بود که مزدوران سفاک شاهنشاهی تظاهر کنندگان در مسجد جامع شهر گچساران را به گلوله بستند و تعداد ۶ نفر شهید و تعداد زیادی در این واقعه زخمی شدند.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات و واژگان
جعبه ابزار