• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جابر زهیری (حسین پور)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهجدهم خرداد ۱۳۶۹ در کویت متولد شد. پدرش کاظم نام داشت. بعد از گذران مدتی از زندگی به همراه خانواده عازم ایران شد و به تحصیل علوم حوزوی در یکی از حوزه های علمیه خوزستان تا (سطح۳) پرداخت. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان داوطلب راهی سوریه شد. دهم بهمن ۱۳۹۴ در عملیات نبل و الزهرا در منطقه خان طومان سوریه و در درگیری با مزدوران داعشی به شهادت رسید. مزار او قطعه مدافعان حرم اهواز قرار دارد.جعبه ابزار