• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امیر کاظم زاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید امیر کاظم زاده
نـام پـدر :رجبعلی
تـاریخ تـولـد :۱۳۶۱/۶/۱۴
مـحل تـولـد :تهران
سـن :۳۱ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۲/۳/۱۱
کـشور شـهادت :سوریه
مـحل شـهادت :دمشق
نـحوه شـهادت :توسط تروریست های تکفیری
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۸ ردیـف :۳۵ شـماره :۲۳
جعبه ابزار